Tillbaka till hemsidan.

Allmosor.
 I Koranen står det , att muslimen skall ge allmosor åt de fattiga för att komma till paradiset. Varför kan då inte den muslimska statsmakten ta av de rika och ge allmosor åt de fattiga? De rika muslimerna vill emellertid inte avstå från sina rikedomar och tror sig likväl komma till det muslimska paradiset.

 

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.