Tillbaka till hemsidan

Nedstigande.
Var Guds Sons nedstigande i dödsriket "victrix infirmitas", den segerrika svagheten? Här skedde ingen förvandling av Guds Son. När människan Jesus dog på korset hade han vunnit över syndens, dödens (den andliga) och djävulens grepp. Han föll inte i synd trots djävulens hårda ansträngningar. I triumf steg han ned i dödsriket och proklamerade, att nu är vägen öppen på grund av människan Jesu lidande och död. Den är fortfarande öppen för alla dessa andligen döda som låter sig luttras av dödsrikets luttringseldar. Men vi bör komma ihåg att det är synnerligen svårt att i dödsriket låta sig luttras eftersom djävulen är närvarande och vill att ingen skall vara Guds barn. Han behöver alla människor när han skall ta makten av Gud som är hans projekt. Därför är det skäl att du redan idag fattar ditt beslut och här i tiden söker Gud till frälsning. Som troende skall  Guds  Son när dina dagar slutar här föra dig till paradiset och du är för evigt räddad. Du skall alltså inte komma till dödsriket vid din fysiska död. På uppståndelsens dag skall Guds Son kalla dig ur paradiset att stå framför honom på den högra sidan. Sedan skall du bli dömd till evigt liv vilket är detsamma som himlen. Du är då redan iklädd den andliga kroppen.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande