Tillbaka till hemsidan

Strålglans.

 I 2Mos.33:20-23  läser jag:" Ytterligare sade han ( Gud):" Mitt ansikte kan du dock icke få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Därefter sade Herren:" Se här är en plats nära intill mig; ställ dig där på klippan. När nu min härlighet går förbi, skall jag låta dig stå där i en klyfta på berget, och jag skall övertäcka dig med min hand, till dess jag har gått förbi. Sedan skall jag taga bort min hand, och då skall du få se mig på ryggen; men mitt ansikte kan ingen se."
 För det första ser vi här, att Gud har kropp, likväl inte någon köttslig kropp utan en andlig. Den köttsliga människokroppen kan inte uthärda denna härlighet, Guds strålglans, och leva. Detta visste man och var rädd för i gamla testamentet t.ex. Simpsons föräldrar. Här hos dem uppträdde inte Herren i Guds gestalt. Herren kan uppträda i många skepnader. Han kan se ut som en människa som hos Simpsons föräldrar. Då dör inte människorna, när de har ett möte med honom. Andra gestalter är elden i den brinnande busken, som aldrig brinner upp, molnstoden, eldstoden, vattenfloden, som springer fram ur berget när Mose slår med staven på klippan. Men  framför allt kan Herren vara Gud. Han uppträder då med Guds strålglans. Exempel på detta är Jesus på förklaringsberget samt utanför Josefs grav, när de romerska vakterna föll på sina ansikten och var som döda.
 När Mose och Elia blev av Jesus kallade till förklaringsberget, hade de inte längre köttsliga kroppar utan andliga kroppar. Därför kunde de uthärda Guds strålglans. Samma sak kommer det att hända med dig troende broder och syster, när du där står iklädd den andliga kroppen. Du kommer att umgås med Gud och fortsättningsvis leva.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.