Tillbaka till hemsidan.

Köttets uppståndelse.
 Vi har läst om saduceerna, de som inte trodde på uppståndelse. De kom en gång till Jesus och försökte förklara, att det inte finns någon uppståndelse. Jesus sade:"  Ni far mycket vilse. Vid uppståndelsen tar en man inte en hustru eller en hustru ges åt en man. De är som änglarna."  Vad var det Jesus ville ha sagt? Han avsåg säkerligen, att vi vid uppståndelsen skulle ha andliga kroppar, som änglarna har. Det sexuella skall alltså inte alls fungera, detta som tillhör den köttsliga kroppen och som blev  oss givet som en gåva för att vi skulle föröka oss och uppfylla jorden. Nu kan det ju hända, att du troende gifta broder inte kan omfatta detta, att du vid uppståndelsen inte skall ha en hustru. Vi skall där befinna oss i ett helt annat tillstånd, som är lik änglarnas tillvaro. Det var därför Jesus sade till  saduceerna, att det inte skulle uppkomma någon strid bland bröderna, eftersom det inte fungerar där på samma sätt som här i världen. Köttet är ju ställd under förgängelsen. Hur skulle det då vara om vi skulle uppstå med köttslig kropp? Vi skulle då inte kunna umgås med Gud, utan att falla på våra ansikten och vara som döda, detta som Gud sade till Moses, fastän han var en på Gud troende människa. Därför har jag av Jesus fått löftet om att ha en andlig kropp vid uppståndelsen och jag skall kunna umgås med Gud lik änglarna. Mose och Elia som Jesus kallade till förklaringsberget hade andliga kroppar. Därför föll de inte på sina ansikten lik lärjungarna. Mose och Elia behövdes inte väckas. Lärjungarna måste Jesus likväl väcka upp  från .det medvetslösa tillstånd, som de befann sig i.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.