Tillbaka till hemsidan

Bekännelse.

 I Augsburgska bekännelsen står det om Gud:" Våra kyrkor lära endräktigt, att Niceamötets beslut om gudomsväsendets enhet och de tre personerna är sant. Det står ju inte i den Nicenska trosbekännelsen om personer. Däremot står det i den athanasianska trosbekännelsen om personer. Det står vidare, att den var riktad mot arianer. Jag har mina misstankar, att det inte i huvudsak var riktad mot dem, eftersom ariamismen hade avfärdats i ett tidigare skede. Däremot var den riktad mot islam, som vid slutet av 600-talet, när denna trosformel  troligtvis har avfattats, var en kraftig rörelse . Den ansåg, att treenigheten var fel, eftersom Gud här måste dela plats med två människor, Jesus och Maria. Därför ansåg man, att Guds fiender, de kristna, borde på allt sätt bekämpas och förgöras. Mot detta ställde sig den athanasianska trosbekännelsen, som troligtvis var en människas verk. Jag finner, att den har misslyckats i sitt försök att förklara treenigheten. Här står det om personer på många ställen. Min uppfattning är att Gud är en, en enda en person med tre organ Fader, Son och Helig Ande. Om jag, obetydliga människa, skulle ställa upp en trosbekännelse skulle den lyda ungefär på följande sätt:" Vi dyrkar en Gud, en enda, en person med tre organ Fader, Son och Helig Ande, dessa organ tillhörande en och samma Gud. Vi sammanblandar inte organens enskilda uppgifter, men likväl inte söndrar den gudomliga enheten.
 Jag är en person. Jag har ögon att se med, jag har öron att höra med, tungan talar jag med. Jag har flera organ, men är likväl inte flera personer. Gud är alltså tre personer, men likväl en enda.  Om jag skulle kunna riva ut mina ögon( vilket skulle vara en nästan omöjlig uppgift) skulle de inte ha kvar synförmågan. De måste befinna sig i min kropp för att de skall kunna fylla sin uppgift. På samma sätt var det med Jesus, om vi fråntar den korta tid när han som människa skulle utföra försoningsuppdraget. Därefter skulle Guds Son återvända till honom och han säger:" Fader tag emot min ande." 

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.