Tillbaka till hemsidan.

Människor, djur.
Ofta har man frågat vad skillnaden är mellan människor och djur. Det finns de som inte medger , att djuren har själ. Likväl har vi i psykologin talat om djurens själsliv. Vad är då vår själ? Hur är själen verksam? Själen är den del som uppehåller vår köttsliga kropp. Vi har 5 sinnen. Dessa är själens redskap. Vi har känsloliv. Vi kan känna sorg , glädje, fruktan. Vi har förmågor, musikaliska, konstnärsförmågor av olika slag. Alla dessa tillhör vårt själsliv. Djuren har även liknande egenskaper. Likväl står djuren på en lägre själslig nivå. Men vad är då anden? Det står i 1Mose.2:7  Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa och så blev människan en levande varelse. Detta att han inblåste livsande i henne betydde, att han inblåste sin egen ande i henne och så blev hon lik Gud. Hon blev alltså från början en andligen levande varelse. Något liknande skedde inte med djuren. Han inblåste inte i dem sin ande. De blev därför inte lik Gud. Vi kan inte heller tala om djurens andliga liv. Detta är den stora skillnaden mellan människan och djuren. Människan lät sig emellertid luras av djävulen och dog andligen, men kan bli levande genom tron på Jesus Kristus.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.