Tillbaka till hemsidan

Tro.
 Jag tror på en Gud. en enda, en person med tre eniga organ Fader, Son och Helig Ande. Inte tre personer. Organen har enskilda uppgifter omhand, men är samverkande inom den enda sanna gudomen.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande