Tillbaka till hemsidan

Frälsare  

 När Jesus ropar:" Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig då dog inte Jesus andligen, absolut inte. Det var en ny fas. Jesus hade alltid varit van vid att vända sig till sin fader. Detta ser vi när Jesus uppväckte Lasarus. Där står det att Jesus lyfte upp sina ögon och sade:" Fader jag tackar dig för att du har hört mig, jag visste ju att du alltid hör mig, men för folkets skull som står här säger jag detta, för att de skola tro att du har sänt mig. Vi ser alltså hur Jesus vände sig till sin fader. Men nu skulle han utföra frälsningsuppdraget  helt allena. Men likväl höll hans Fader ett öga på Jesus. Han hade ju sagt:" Jag har redan förhärligat dig och jag kommer att fortsätta och förhärliga dig. D et var likväl Jesus allena som skulle utföra frälsningsuppdraget. När en människa har hört ordet och söker Gud till frälsning då pekar vår himmelske Fader på Jesus och säger:" Gå till Jesus."

Han formligen drager oss genom den helige Ande till Jesus. Ingen kan komma till Jesus såvida inte Fadern drager honom, å andra sidan kan ingen komma till Fadern såvida det inte skulle ske genom Jesus. Därför är det Jesus som är vår frälsare.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.