Tillbaka till hemsidan

Jesu lidande.
En del skriver om att Jesus inte led som en vanlig människa eftersom han var Guds Son. Jag säger Jesus led mycket mera än som en vanlig människa. Rövarna som var korsfästa  med Jesus led inte lika mycket. Vad var då skillnaden? Skillnaden var ganska märkbar. Jesus utsattes för frestelser. Djävulen sade genom människorna:" Må  han stiga ned från korset, så skola vi tro på honom." Jesus kunde ha stigit ned från korset, kallat till sig en legion med änglar. Då skulle människorna fallit på sina ansikten och varit som döda. Men han gjorde inte. För vår skull gjorde han det inte. Rövarna utsattes inte för dessa frestelser. Skulle Jesus ha stigit ned från korset, då skulle han inte ha uppfyllt den uppgift, som han hade kommit för, nämligen att lida och dö för våra synder. Då skulle försoningsuppdraget, som han hade kommit för att uppfylla helt misslyckats. Jesus förstod detta och steg inte ned från korset. Människan Jesus kom alltså i världen för att lida och dö för våra synder och Gud skulle kröna honom med ära och härlighet. Detta innebar likväl att han skulle förbli den Gud lydig som hade övergett honom. Vid den nionde timmen skulle detta ske. Guds Son hade tagit avstånd från människan Jesus. Han var en sårbar människa som utsattes för djävulens frestelser.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande