Tillbaka till hemsidan.

Rättvis.
 Jesus skulle ställas i samma position som Eva hade förrän hon föll i synd. Hon var då syndfri människa. Hon var alltså som människa syndfri fastän Guds Son inte var verksam genom henne på samma som Guds Son var verksam genom Jesus. Han var även som människa syndfri, inte därför att Guds Son var verksam i honom. Han var syndfri människa därför att detta människofoster var en produkt av Gud allena. Marias synd, eller arvsynden, kunde inte påverka honom. Om nu Gud tog bort sin Son, så var människan Jesus fortsättningsvis syndfri. Frågan blev skulle denna människa förbli syndfri. Jesus förstod, att Gud skulle ta bort sin Son för en kort tid. Detta skedde vid den nionde timmen, när det egentliga försoningsuppdraget skulle utföras. Fastän djävulen säkerligen på allt sätt försökte få Jesus att tro, att Gud var orättvis, när han blev övergiven, förstod Jesus detta och såg inte Gud som orättvis, utan förstod att så måste ske för att även han skulle bli ställd i samma utgångsposition som den syndfria Eva före syndafallet. Frågan blir skulle Jesus följa djävulens "visa" råd att överge den Gud, som hade övergett honom. Detta att han övergav Jesus betydde inte att han tog avstånd från honom. Det betydde att Gud tog bort sin Son, som även är Gud. I annat fall skulle han ju inte ha kunnat vara blott och bart människa, han som var mera än människa. Det var alltså viktigt att han skulle vara bara människa för en kort tid.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.