Tillbaka till hemsidan

Trosuppfattning.
 I augsburgska bekännelsen har det blivit klart beträffande nattvarden att fastän den förvaltas av en synbart ogudaktig präst kommer syndaförlåtelsen nattvardsgästen till del på grund av Jesu instiftelseord. Detta förutsätter naturligtvis att nattvardsgästen rätt förstår nattvardens betydelse. Man motsatte sig donatister, som ansåg att prästen inte bör vara ogudaktig.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande