Tillbaks till hemsidan

Återuppstå.
Jag läste:" Att återuppstå betyder, att komma tillbaks till liv. Men den, som här i tiden har blivit andligen levande kommer ju att efter sin fysiska död förbli kvar i livet. Jesus sade:" Var och som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö." Den troende som dör den fysiska döden är ju aldrig borta ifrån det andliga livet. Han kommer alltså inte tillbaks till liv, eftersom han äger livet, fastän han fysiskt sett har dött.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.