Tillbaka till hemsidan

Döma.

 Vi känner ju alla till Joh.3:16, men jag vill här stanna inför Joh.3:17, som jag anser vara lika viktigt. Där står det :" Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom."
 När vi tänker på innebörden av den versen, så betyder det, så har jag förstått, att Jesus under sitt jordelivs dagar inte dömde en enda människa. Jesus dömde inte Judas Iskariot. När han sade, att det för honom skulle ha varit bättre om han inte skulle ha blivit född, är det inte fråga om någon dom utan ett konstaterande.
 Dömde Jesus fariseerna? Jag tror det inte. Jesus talade visserligen hårda ord om dem, men jag tror , att det var fråga  om vägledning, visserligen om hur de borde vara verksamma. Han dömde dem inte. Vi ser hans förhållande till onda andar. Vid ett tillfälle kom Jesus till ett ställe, där en man var besatt av onda andar. På långt håll ropade dessa:" Vad gör du här, du Guds Son, har du kommit för att förgöra oss." De kände Jesus. De såg mitt igenom den köttsliga kroppen( en förmåga som vi vanliga människor inte har). De såg hans gudomliga kropp under den köttsliga kroppen. När de frågar, om han hade kommit för att förgöra dem så betydde det, om han hade kommit för att döma dem och kasta dem i helvetet. Det gjorde inte Jesus. Han hade inte rätt att i det här skedet göra så. Det är på domens dag, som han skall döma alla. När Jesus i början av  sin verksamhet ,säger till Djävulen:" Det står skrivet Herren din Gud skall du tillbedja och honom allena skall du tjäna, så är det ett ord direkt till djävulen. Det är alltså en anvisning, inte en dom.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande