Tillbaka till hemsidan

Dömande i etapper.

Jesus skall döma alla människor på domens dag. Fadern har överlämnat detta åt Sonen. All dom skall likväl ske vid denna tidpunkt. Tiden vet inte Sonen, men det skall ske i anslutning till hans återvändande så har Jesus sagt. Likväl är det så att all dom är koncentrerad till denna tid. Jesus kan alltså inte döma en del på förhand för att det skulle vara mindre att göra på domens dag. Ej heller skall han döma samma människor många gånger. När Jesus nedsteg till dödsriket hade han därför ingen rättighet att döma människor. Han kunde heller inte döma de onda andarna, som fruktade när de sade:" Vad gör du här du Guds Son, har du kommit för att förgöra oss? De fruktade för att Jesus skulle döma dem och förpassa dem till helvetet. Detta gjorde likväl Jesus inte.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.