Tillbaka till hemsidan.

Romarbrevet.
 I Rom.4:25 står det: Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Jag skulle gärna ändra till: Han som utlämnades för våra synders skull, men led och dog för vår  rättfärdiggörelses
skull. Det är därför, att jag håller mycket fast vid det ord, som Guds Son sade med Jesu läppar till Marta:" Jag är Uppståndelsen och Livet." När Gud säger " Jag är", då betyder det, att han var , är och kommer att vara i alla situationer och under alla omständigheter. Guds Son var alltså Uppståndelsen och Livet av evighet, i GT och NT och när Jesus dog på korset. Han behövde inte uppväckas eftersom han var Uppståndelsen. Att påstå, att han skulle bli Uppståndelsen först på påskmorgonen är en förfalskning. Jag förstår nog Paulus som var tvungen, att
dra upp en riktlinje för kristendomen med gamla testamentet som grund. Han var skriftlärd och kunde det säkert bättre än lärjungarna. Jag förstår, att när Paulus halshöggs i Rom på Neros befallning på 60-talet, då hade Johannesevangeliet ännu inte skrivits. Detta skrevs troligen år 98. Man kan ju förstås diskutera om Paulus kände till Nikodemus besök hos Jesus om natten, om han kände till Guds Sons ord till Marta:" Jag är Uppståndelsen och Livet." Därigenom förlägger jag rättfärdiggörelsen till korset och inte till uppståndelsen på påskmorgonen, som inte var ett under.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.