Tillbaka till hemsidan

Rådslut.
 I Jesaja står det:" Mitt rådslut skall gå i fullbordan och vad jag vill, det gör jag.
Gud ville ju genast när människan hade fallit i synd och låtit sig bedragas av djävulen och vänt Gud ryggen, försona sig med människan. När tiden var inne skulle Gud fullfölja detta och försona människan med sig genom den av Gud frambringade människan Kristus Jesus.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande

pp.inet.