Tillbaka till hemsidan

JDS-läran

 Jesus Kristus dog inte enbart en kroppslig död. Om d et hade rört sig om en kroppslig död skulle Abel ha betalt människans syndaskuld. Han var den fösta människan som dog på grund av han ärade Gud i Hans ord. Alla profeter som vandrade här på jorden under gamla förbundet kunde ha betalt mänsklighetens syndaskuld om det endast rört sig om en kroppslig död.

 Vilken vansinnig förklaring! Abel var född i synd och det var även profeterna. De var inte syndfria, men det var Jesus. Därför skulle de inte ha dugt som frälsare. De skulle inte ha kunnat försona människosläktet med Gud, hur gudfruktiga de än var. Därtill behövdes en fullkomlig människa. Jesus var den enda fullkomliga människan. Den som tror på Jesus ikläder sig honom. När Gud ser på den människan ser han den fullkomlige i henne. Det var Jesu syndfria offer som gjorde frälsningen möjlig.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.