Tillbaka till hemsidan.

Samuels bok.
Jag läste:" Vad vi kan veta säkert är, att Jesus inte gav folket en andra chans för att bli räddade. Bibeln säger, att vi möter domen efter döden." Nu är det ju så, att på domens dag skall vi alla bli dömda, andligen levande och andligen döda. Varför då de andligen levande? Vi tänker ju alltid på en världslig domstol. Då är det alltid fråga om bestraffning. Då blir någon dömd till böter eller fängelse. Men på domens dag skall en del bli dömda till evigt liv, vilket måste anses som belöning, medan andra blir dömda till evigt straff. Hur skall vi då uppfatta det ord som är givet i Samuels bok (1 Sam.2:6) Herren för ned i dödsriket och han tager upp därifrån. Det är alldeles klart för mig, att de andligen döda för han ned i dödsriket, men vilka är de som han tager upp? Jag har uppfattat det så, att evangeliet och försoningen utförd predikades i dödsriket, men det är mycket svårt att låta sig luttras i dödsriket eftersom djävulen är närvarande och eftersom han kanske säger, att det är helt onödigt eftersom vi skall ta makten av den enligt honom orättvise guden. Därför är det mycket svårt att i dödsriket anta ordet om försoning fastän det är predikat. Därför om du idag hör hans röst bör du ta emot evangeliet och låta dig frälsas. Men eftersom han skall ta upp en del kan det tänkas, att en del låter sig luttras. Då låser Herren upp dödsrikets dörr och för denna upp till paradiset i väntan på domens dag. Annars skulle hans besök i dödsriket inte varit av någon betydelse.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.