Tillbaka till hemsidan

Gudomlig.

 Någon har skrivit:" Han övergick till att bli ande." Enligt den Niceanska trosbekännelsen heter det, att Jesus föddes av Fadern före all tid. Men låt oss gå litet djupare in i betydelsen. Han var alltså född av Fadern. Detta förutsätter att han hade kropp. Inte köttslig, men gudomlig. Kanske det finns någon, som vill påstå, att Gud inte har kropp. Det finns tydliga bevis på att Gud har kropp. Mose sammanträffade med Gud där Mose inte fick se Guds ansikte. Eftersom Jesus, Guds Son, är Gud har han gudomlig kropp.  Denna bar han med sig utan avbrott och han har den även i dag. När Jesus dog på korset, så var det den köttsliga Jesus som man hade spikat fast på korset, den som skulle lida och dö för våra synder. Paulus säger i brevet till Timoteus, att en är Försonaren mellan människor och Gud, en människa Kristus Jesus. Det var alltså en människa som skulle vara Försonaren. Den gudomliga Jesus, med gudomlig kropp kunde man inte spika fast på korset. Man kunde inte döda Gud. Därför fortsatte Jesus att verka med den kropp, som han alltid hade haft sedan han föddes av Fadern. Denna  kropp dog inte och behövde inte uppväckas. Det skedde ingen förvandling. Han var den han var. Arbetsdräkten (den köttsliga kroppen) hade han likväl tagit av sig, när han hade slutfört jobbet. Gud behövde heller inte längre den köttsliga kroppen, som hade varit det verktyg, som han hade använt sig av för att försona människan med sig själv. En väg till frälsning hade öppnats. Det sade Jesus. Lärjungarna skulle inte längre få träffa den köttslige Jesus. Vi behöver det inte heller. Vi har vägen till frälsning i Jesu ord. Gud tog därför bort kroppen och begrov den i en grav bland de ogudaktiga. I Hebreerbrevet står det, att Herren Jesus var densamme i går, i dag, så och i evighet. Herren Jesus var ju till före all tid. Den gudomliga kroppen var han aldrig borta ifrån. När han dog på korset var han fortfarande kvar i den kroppen. Uppståndelsen och Livet befann sig inte i den köttsliga kroppen utan i den gudomliga.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande