Tillbaka till hemsidan.

Jordens fyra hörn.

 I Upp.7:1 står det:" Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd.
 På den tiden då Johannes uppenbarelse skrevs troligen år 96 hade vetenskapsmännen den uppfattningen att jorden var en skiva med fyra hörn och fyra  kanter och det kan ju tänkas att Johannes uppfattade jorden på detta sätt. Det skulle gå långt ända till Kolumbus tid så hade man denna uppfattning. Man skrattade åt Kolumbus och trodde sig veta hur långt det var till kanten. Då skulle han segla ut i världsrymden. Vi kan härav sluta oss till, att jorden aldrig i något skede haft fyra hörn.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.