Tillbaka till hemsidan

Rättvis Gud.
 Gud uppmanade inte Jesus, att vara en syndare. Om vi säger så, då gör vi Gud en oförrätt. Han är då inte en rättvis Gud. Däremot ville han se om människan Kristus Jesus kunde motstå djävulen utan att falla i synd. Jesus visste i Getsemane, att Gud skulle överge honom och detta var den tunga saken. Jesus frågade om det inte fanns någon annan väg och fick det svaret, att det var den enda vägen. Synden kom genom en människa och kom därigenom över hela människosläktet (arvsynden), så därför skulle försoningen komma genom en annan människa Kristus Jesus, enbart en människa. Därför var det synnerligen viktigt, att Gud övergav denna människa för försoningsuppgiftens utförandes skull. Denna tidsperiod, när Jesus sade:" Min Gud, min Gud o s v fram till att han sade:" Det är fullbordat", den perioden är historisk. Detta står det omtalat i psalmerna, profeterna. Hebreerbrevets författare skrev:" Däremot har någon någonstädes betygat och sagt ( Han visste alltså inte var det står, men hade tydligen läst det) :" Vad är då en människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du låter dig vårda om honom ? En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, men krönte honom sedan med härlighet och ära och satte honom till herre över dina händers verk allt lade du under hans fötter.
 Detta uttalande av Jesus på korset ser många kristna med förskräckelse på, men det var helt nödvändigt för försoningsuppgiftens utförandes skull. På mötet i Kalcedon(451)  hade man beslutat, att människan Kristus Jesus och Guds Son var oskiljaktigt förenade. Bibeln visar på något annat. Jag skulle istället säga, att de var skiljbart förenade, eftersom Guds Son skulle överge människan, vilket var synnerligen viktigt. När han sedan hade slutfört uppdraget och sade:" Det är fullbordat", då återvände Guds Son till honom och han sade:" Fader tag emot min ande." Denne Guds Son skulle föra rövaren till paradiset och nedstiga till dödsriket. På den tredje dagen skulle han stiga upp från dödsriket och komma till det yttre av Josefs grav i form av ett starkt ljussken. Jesu köttsliga kropp förde han till en grav bland de ogudaktiga. Senare skulle han uppträda i en annan Herrens gestalt. Han skulle vara som en människa. På liknande sätt uppträdde han ju hos Abraham.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande