Tillbaka till hemsidan

Jesu gudom.

 Ämnet har varit mycket diskuterat. Gud frambringade Jesus-fostret i Marias kropp. Denna människa skulle stå i intim kontakt med Guds Son. Allt som Jesus sade och det han gjorde så var det ju egentligen Guds Son som gjorde detta genom Jesus.
 Till mig har ställts frågan, om jag kan sammanfoga det som Jesus sade:" Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig och Jag är i Fadern och Fadern är i mig. Det tänker jag inte göra och jag råder andra att inte göra det. Dessa ord av Jesus strider inte emot varandra. När Jesus ropar:" Min Gud, min Gud o s v, då är han ju enbart människa. När han sade:" Jag är i Fadern och Fadern är i mig, då är det Guds Son som använder sig av Jesu läppar. Att märka är, att Jesus inte kunde säga:" Fader varför har du övergivit mig."  Det kan Fadern aldrig göra, eftersom han då skulle överge sig själv, vilket är orimligt. Men däremot kan Gud överge människan Jesus.  Detta var mycket viktigt. Det var ju människan som skulle utföra  försoningsuppdraget. Gud skulle ställa sig på sidan om och se på när människan mötte djävulen utan att falla i synd. Av den anledningen strider inte dessa ord av Jesus mot varandra.

 

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.