Tillbaka till hemsidan

Bibelvers.

I Hebr. 5:7 läser jag:" Och med starkt rop och tårar frambar Kristus under sitt kötts dagar böner och åkallan till den som skulle frälsa honom från döden." Med döden i denna vers avses den andliga döden.
Jesus var medveten om att han skulle vara tvungen att möta djävulen allena i slutfasen av frälsningsuppdraget. Hitintills hade Fadern varit med honom i allt vad han gjorde. Vi ser det på många  ställen i vårt Nya Testamente. Fastän Fadern inte skulle delta i utförandet hade han likväl gett Jesus de verktyg han skulle använda. Jesus bad att Fadern skulle förhärliga sitt namn. Då hade han fått höra Fadern säga:" Jag har redan förhärligat det och kommer att förhärliga det. Då förstod Jesus att fastän han till synes hade övergivit honom var han likväl närvarande. Det var på sätt och vis som ett prov som Jesus allena skulle utföra och som skulle ge honom namnet världens Frälsare. Han klarade denna tunga uppgift och föll inte i djävulens fallgropar. Han dog alltså inte andligen, detta som han fruktade för. Fadern var närvarande och han kunde med  förtroende överlämna sin ande. Den var levande. Om hans ande skulle ha dött skulle inte hans Fader ha tagit emot den.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.