Tillbaka till hemsidan

Tidpunkten.
Jag läste:" Kyrkan tror ju, att hela treenigheten är tillstädes i all gudomlig verksamhet. Hur  skall vi förstå detta och vad menas med verksamhet?  Nu vet vi ju, att tidpunkten för Guds Sons återvändande hör endast till Faderns verksamhetsområde. Sonen vet inte tidpunkten. En sak som han vet är, att när Fadern ger honom befallningen att återvända, då är han redo att sammankalla alla och döma. Domen kommer från Fadern, men verkställandet har Fadern gett i uppgift åt Sonen. Fastän Fadern och Sonen tillhör samma Gud, så har de i viss mån olika verksamhetsområden.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.