Tillbaka till hemsidan

Återlösning.

 Till mig sades detta:" Kyrkan tror ju att hela treenigheten är tillstädes i all gudomlig verksamhet ( skapelse, återlösning, helgelse).
Om det skulle vara så, att Fader, Son och Helig Ande som var närvarande i gamla testamentet verkligen kunde återlösa (frälsa) människosläktet, då behövdes det ju inte, att Herren iklädde sig mänsklig gestalt för att frälsa människosläktet. Det skulle ju ha inneburit en återgång till judendomen. Även muslimerna förkastar läran om att Jesus kom i världen för att vara världens Frälsare. Jag har likväl den uppfattningen, att Herren måste ikläda sig mänsklig gestalt. Han skulle ställa fram en människa som i allt gjorde det riktiga. Fastän han blev sargad skulle han förbli Gud trogen i ödmjukhet ända till döden på korset. Därför skulle försonaruppgiften utföras av en av Gud frambringad människa Kristus Jesus.  Jag är ju en person. Ögonen har seendets uppgift. Öronen har hörandets uppgift. Om jag skulle bli fullständigt blind kan öronen inte överta denna uppgift. Därför har de olika organen i gudomen ( Fader, Son och Helig Ande ) olika uppgifter omhand.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.