Tillbaka till hemsidan.

Metamorfos.
 Metamorfos är när fjärilen lägger ägg. Från ägget blir det en larv, från larven en puppa och från puppan den fullt utvecklade fjärilen. Jag läste:" Huvudsaken är att det inte skett en metamorfos när Jesus uppstod. När larven övergick till puppa, så var det hela larven som övergick. Skribenten ville alltså påstå, att inte hela den köttsliga Jesu-kroppen förvandlades till uppståndelsekropp. De flesta kristna tror, att det skedde en metamorfos och att det inte endast var en del av kroppen som ingick i uppståndelsekroppen.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.