Tillbaka till hemsidan

Riket.
Läran om tusenårsriket är svår att få att gå ihop med detta, som Jesus sade till Nikodemus,  att vi måste bli födda på nytt. Den som är född på nytt har redan gått in i Guds rike. Han kommer vid sin fysiska död att bli av Guds Son förd till Paradiset. Djävulen som är verksam här i tiden kan inte komma in i Paradiset. Han har förlorat sin änglakropp. I Paradiset kommer ingen in utan bröllopskläder. När man kommer till Paradiset är man därför evigt räddad, fastän man ännu inte har kommit till någon av himlarna. De som befinner sig i Paradiset skall likväl be vår himmelske Fader att sända sin Son. Genom sina böner skall de påskynda Herrens dags tillkommelse. Likväl är det så att det inte kommer att ske förrän antalet är fulltaligt, det vill säga att vår himmelske Fader kan tillåta att Guds Son återvänder. Därför om du hör hans röst, vänd dig till Honom som är Frälsaren, ty idag är frälsningens dag.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.