Tillbaka till hemsidan

Skriften allena.
 Man ställde i tiderna frågan:" Var Maria Kristus-föderska?"  Enligt min åsikt var Maria Jesu-föderska.  Du skall giva honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder. Det var alltså människan Jesus som skulle komma för att vara vår Frälsare. Därför bör man lära känna den ende sanne Guden (Fader, Son och Helig Ande) men även människan Jesus. Vi skall vara glada över att Guds Son övergav människan Jesus. Gud ville se om Jesus klarade av djävulen, utan medhjälp från Gud. Jesus förstod att det var ett  prov, som varade inte fullt en timme. Han klarade provet utan att falla i synd. Guds Son återvände och sade kanske "grattis". Sedan när när Jesus hade överlämnat sin ande åt Gud var han ständigt Guds Son och uppsteg till himmelen och sitter på den allsmäktige Faderns högra sida som Guds Son, inte såsom någon människa. Konciliet i Chalcedon beslöt bl.a, att människan Jesus och Guds Son var oskiljaktigt förenade, vilket verkar föga troligt, eftersom Guds Son skulle överge människan Jesus för försoningsuppdragets utförandes skull och som skulle utföras av en människa, inte av Guds Son. Om det däremot skulle ha varit Guds Son som var Försonaren, då var talet om den av Gud frambringade människan Jesus en dårskap, eftersom Guds Son som fanns till långt före Jesu födelse och kunde ha försonat människan med Gud.  Därför anser jag betydelsen av att människan Jesus blev till och skulle utgjuta sitt blod och därigenom bli världens Frälsare. Guds Son och Jesus var skiljbart förenade, Men Guds Son skulle ständigt vara inneboende och verksam( om vi fråntar den nionde timmen) i människan Jesus under hans jordeliv.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande