Tillbaka till hemsidan

Jesu andliga död

 När Jesus dog på korset har man olika åsikter om vad som  hände med hans ande.

1) Den förblev levande
2) Den dog andligen och blev i detta avseende lik djävulen, som är andligen död men verksam.
3) Förintades helt och hållet. Hans ande skulle ha kastats i helvetet och råkat utför helvetets förintelseeldar.

 Förrän Jesus dör säger han:" Fader i dina armar överlämnar jag min ande." Detta förutsätter att hans ande fanns på något sätt. Jag tror, att han var andligen levande. Jag tror även att Jesus visste att det förhöll sig på detta sätt och han kunde med full förtröstan överlämna den åt sin Fader. Om den däremot skulle ha varit andligen död lik djävulens så tror jag inte, att hans Fader skulle ha tagit emot den. Jesus skulle inte ha förstått  situationen, vilket jag har svårt att föreställa mig. I detta avseende återstår för mig det enda alternativet, att hans ande var levande när han dog den fysiska döden.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.