Tillbaka till hemsidan

Jesu ord på korset.
 1) " Fader; förlåt dem; ty de vet inte vad de gör" ( Luk. 23:34 )
 2) " Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset" (Luk.23:43)
 3) " Kvinna , se din son... Se, din moder" ( Joh.19:26-27)
 4) " Jag törstar" (Joh.19:28)
 5) " Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?" (Ps 22:2; Matt 27:46)
 6) " Det är fullbordat" (Joh. 19:30)
 7) " Fader; i dina händer befaller jag min ande" (Luk.23:46)
 

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande