Tillbaka till hemsidan

Apostoliska trosbekännelsen.
 Den av fransmannen på 400-talet formulerade bekännelsen " avlad av den Heliga Anden" har skapat förvirring inom kristendomen. Den strider emot ängeln Gabriels ord, där det tydligt och klart säges, att den Högstes kraft skulle komma över Maria och därigenom skulle hon bli gravid. Denna kraft frambringad genom Ordet, detta Guds kraftfulla verktyg. Gud kunde frambringa Jesus-fostret i Marias kropp utan att avla. Att avla i detta sammanhang skulle ju betyda att även Maria var med om att avla som även en del kristna tror. Jag har förstått, att Gud inte är så här svag, att han måste ha medhjälp. Ängeln Gabriel sade ju:" För Gud är ingenting omöjligt."  Om det däremot skulle ha varit fråga om avlande, så kan vi inte tala om jungfrufödelse. Om Gud sade:" Må Maria bli gravid," då blev hon gravid och förblev jungfru.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande