Tillbaka till hemsidan

Sonen.

Jag tror på en enda Guds Son.  När Gud skapade Jesus-fostret gav han det såväl mänsklig natur som gudomlig natur. Jesus blev inte människa genom Maria. Alltsammans var ett verk av Gud genom den Helige Andes kraft. Om vi däremot förfäktar den åsikten, att Jesus blev människa genom Maria, då betyder det även att Maria måste reparera det verk, som Gud hade gjort. Vi underkänner Guds förmåga och Maria blir den, som fulländade fostret.  När Jesus talar om Människosonen  har det ingen anknytning till Maria. Han är Guds Son och genom Gud bliven människa och skulle vara det verktyg, på grund av sin mänskliga kropp, som Gud använde för att försona människan med sig själv.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.