Tillbaka till min hemsida

Himlen

Jesus sade:" Om det inte finns rum så går jag bort för att bereda rum." Man har förundrat sig över att Jesus i sista minuten skulle gå bort för att bereda rum. Finns det inte i himlen tillräckligt utrymme för de som skall komma dit? Det är inte fråga om storleken utan om beskaffenheten.
Jesus gjorde en uppdelning av människorna i två grupper som stod inför honom på domens dag, fåren och getterna.
Vi har trafikljus i vårt moderna samhälle. Jag tänker därför använda två färger ,rött och grönt. Den röda färgen representerar de som går bort till evigt straff och den gröna färgen de som går bort till evigt liv. När det gäller den gröna färgen är det inte fråga om en färg, utan det är ett otal färgnyanser. Himlen är inte en stor sal dit alla samlas. Det finns många himlar och många olika rum i de olika himlarna. Vi blir dömda efter våra gärningar även de som går till himlen. Detta viste lärjungarna om. Paulus hade en vision att han blev uppryckt ända till den tredje himlen. Men den som kommer till en himmel som inte är lika skön som de andra är inte avundsjuk på andra eftersom här inte förekommer någon avundsjuka. Han är så glad över att han överhuvudtaget kom till himlen. Om det nu skulle uppkomma en sådan färgnyans att det inte skulle finnas motsvarande rum är det ju alldeles klokt att Jesus först då går bort för att bereda rum. Annars skulle han bereda ett rum där ingen skulle vara.
Vi skall även se på vår nyans att vi blir rättvist dömda.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.