Tillbaka till hemsidan

Identiteten

 Det har talats om identiteten hos en människa, var den befinner sig. Det har sagts att den befinner sig i själen. Är det så? Jag tror att den befinner sig i en människas ande. Nu är ju inte själen detsamma som anden som en del föreställer sig. När vår första kropp den själiska dör  det vill säga när själen dör då skulle ju även identiteten försvinna. Likväl försvinner den inte fastän själen dör eftersom den befinner sig i anden som är av evig natur och alltså inte dör när själen dör. Paulus skiljer mellan den själiska kroppen och den andliga. Här sås en själisk kropp där uppstår en andlig. Den själiska kroppen är fröet, som förintas. Därigenom förintas även själen, vilken vi inte heller har något behov av att använda i det tillkommande livet.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.