Tillbaka till hemsidan.

Korsets betydelse.
Den egentliga försoningen skedde på korset, när Jesus sade:" Det är fullbordat." Har då inte uppståndelsen på påskmorgonen någon betydelse? Det är klart, att det har stor betydelse för oss kristna. Det var på påskmorgonen, som denna sanning sanktionerades, godkändes och vi förstår, att han hade talat sanning, när han sade:" Jag är Uppståndelsen." Inte på det sätt som en del gör till, som om han skulle ha blivit Uppståndelsen på påskmorgonen. Han sade ju:" Jag är." Detta var Guds Sons ord med Jesu läppar. Han var det före all tid. När Gud( Guds Son) sade:" Jag är, då betyder det, att han har varit det, är och förblir det oavbrutet. Det skedde ingen förändring av Guds Son på påskmorgonen. Han var det han var och alltid hade varit:" Uppståndelsen."

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.