Tillbaka till hemsidan.

En enda Gud.
Paulus skriver i brevet till Timoteus, att Gud är en enda. Även Guds Son talar med Jesu läppar om den ende sanne Guden. Därför uppfattar jag Gud som en person, men med tre eniga organ eller element. I augsburgska bekännelsen står det, att dessa tre personer har samma makt, vilket kan vara svårt att förstå. Jag uppfattar likväl Fader, Son och Helig Ande som element i den treenige Guden. Dessa är samverkande och oskiljbara. Guds Son klandrade en gång Filippus, att han inte visste, att Jesus (Guds Son) befann sig i Fadern. Nu kan det vara olika uppfattningar bland kristna. Jag uppfattar det så, att när Jesus gick omkring på vår jord så hade Gud sänt sin Son, som skulle tala med Jesu läppar och vara verksam genom Jesus. Därför var det Guds Son, som sade till Filippus, att han var i Fadern och Fadern i Honom. En del kristna har problem med det Jesus sade vid den nionde timmen. Jag uppfattar det inte på det sättet. Det var inte Guds Son som ropade min Gud, min Gud osv. Gud hade tagit bort sin Son från människan Jesus för en kort tid för försoningsuppgiftens utförandes skull. Det står i psalmerna, att han skulle så göra, vilket var helt rättvist av Gud. När Guds Son talade till Gud sade han alltid "Fader".

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.