Tillbaka till hemsidan

Syndare.

 I Rom. 8:3 står det:" I hans kropp fördömde Gud synden. Han bar synden (människornas synd) på korset och därmed drabbades han av Guds vrede. Hur skall vi förstå detta? Hur kom detta till uttryck? Denna fördömelse gick utöver människan Kristus Jesus, inte över Sonen som är densamma som Gud. Guds vrede skulle alltså drabba människan Kristus Jesus. Hatar Gud människan? Gud hatar synden och bestraffar människan, som ådragit sig synden. Vi kan inte alltså sammanföra orden hata och bestraffa. I en familj kan en fader bestraffa sitt barn, kanske inte genom kroppslig aga, men genom restriktioner på olika sätt. Detta gör han fastän han älskar sitt barn. Han tycker inte om det barnet gjort, fastän han älskar barnet. På samma sätt bör vi se skillnaden mellan synden och syndaren. Jag tror därför att Gud älskar människan. Gud hatar inte människan, men är tvungen att bestraffa henne. Jesus åt tillsammans med publikaner och syndare, utan att godkänna synden.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande