Tillbaka till hemsidan

Rättfärdig och helig.

Människan blir rättfärdig och helig på grund av den tro, som hon har fått av sin himmelske Fader. Tron är inte något vi själva presterar, utan en gåva från Gud. Därför är det Gud , som gör oss rättfärdiga och heliga, om vi låter honom vara verksam i oss. Genom denna trons gåva, när jag tar emot den, tror jag på Kristi återlösningsverk. Genom Andens ledning kommer människan att växa i rättfärdighet. Den av Gud ingjutna tron på Kristi förtjänst gör oss rättfärdiga. I Rom.4:5 står det:" Men den som icke håller sig till gärningar, utan tror på den som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. När det står "hans tro", så är det ju inte fråga om något som han själv presterat, utan som han fått som en gåva och blivit hans.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande