Tillbaka till hemsidan

Jesus-fostret.

 Det foster, som blev frambringat i Marias kropp var uteslutande ett verk genom den Heliga Andens kraft. Gud gjorde Jesus fostret både till sin mänsklighet och till sin gudomlighet. Marias kropp påverkade inte Jesu gener, som var förutbestämda av Gud. Fostret fick näring från Marias kropp. Hon var  därigenom en Herrens tjänarinna, som bör få all ära för den uppgift hon utförde. Likväl kan jag inte anse, att hon var Jesu biologiska moder. Jesus sade själv:" Vem är min moder?" Sedan pekade han på sina lärjungar (flertal) och sade där är min moder. De hade blivit delaktiga av den Heliga Anden, därigenom att de hade blivit födda på nytt.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.