Tillbaka till hemsidan

Uppväckt.
 Jag har svårt att förstå hur Gud (Fadern) uppväckte Gud (Sonen) när Gud (Sonen) sov. Gud sover aldrig. Jag 
har förstått, att Fadern är identisk med Sonen. Om Fadern inte sover så sover inte Sonen och behöver inte därför uppväckas. När Jesus sade till Marta:" Jag är Uppståndelsen och Livet, då har jag förstått, att det var Guds Son som med Jesu läppar sade så. Det betydde inte att han skulle bli Uppståndelsen och Livet först på påskmorgonen. När Gud säger:" Jag är," då betyder det, att han har varit det från tidernas morgon, är och kommer att vara det utan avbrott i alla situationer. I detta sammanhang betydde det, att Guds Son var Uppståndelsen och Livet före all tid, i GT och NT. När människan Jesus dog på korset, då var Guds Son fortsättningsvis Uppståndelsen och Livet. Därför var inte påskmorgonen något under. Han var den han var och alltid hade varit. Uppståndelsen hör därför inte direkt ihop med försoningen. Försonade med Gud blev vi när han utropade:" Det är fullbordat." Även Paulus sade:" Så prediken då hans död till dess, att han kommer." Uppståndelsen på påskmorgonen skall vi predika som en bekräftelse på, att han hade talat sanning när han sade:" Jag är Uppståndelsen och Livet."

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.