Tillbaka till hemsidan

Dog Jesus andligen?

  Man har olika uppfattningar om denna sak. Jag tror att det var människan Jesus som skulle dö för våra synder.
Han skulle ställa fram en människa som i allt var fullkomlig. Genom vår tro på honom kan vi ikläda oss honom. När Gud ser på oss ser han därför Jesus i oss.

1) Jesus var Gud .Därför kunde inte hans gudom dö.
2)Jesus var och är Livet. Detta betyder att han andligen i alla situationer var Livet utan avbrott.
3)Han gick med rövaren omkring i paradiset inom loppet av tre timmar efter sin fysiska död .Om han skulle ha varit andligen död skulle han inte ha kunnat komma till paradiset. I Guds paradis finns endast andligen levande. De andligen döda är de onda andarna.
4)Han nedsteg till dödsriket och predikade livets evangelium i dödsriket. Om han skulle ha varit andligen död så skulle han ha varit precis likadan som de andra i dödsriket. Han skulle aldrig ha kunnat stiga upp ur dödsriket. Då kan även de som befinner sig i dödsriket stiga ut därifrån, vilket är orimligt.
  I konkordieformeln heter det:" Vi tror enfaldigt att hela personen Gud och människa efter begravningen nedstigit till helvetet, besegrat djävulen krossat helvetets välde och berövat djävulen all hans makt.
Detta låter mycket suspekt. Djävulen har ju inte blivit kastad i helvetet. Han har heller inte blivit berövad all sin makt. Nej, han går ju omkring som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka.
Däremot är helvetet skapat för att användas i framtiden.
 Jesus skall då hålla dom. Han skall döma en del till evigt liv andra till evigt straff.
 Djävulen tillhör dem som skall bli dömd till evigt straff. Men de är många, många andra. En del skall säga :"Har vi inte profeterat i ditt namn, Jesus? Men Jesus skall säga:" Gå bort, jag känner eder icke."
Då skall dessa känna sig orättvist dömda och de skall liera sig med djävulen, som skall inspirera dem genom att säga:" Ni har blivit orättvist dömda, men vi skall ta makten av honom. Då skall dessa strida under djävulen, men skall bli besegrade. Huru vet vi detta?
 Petrus skriver:" För Gud är en dag som tusen år och tusen år är som en dag. Detta låter kryptiskt (svårt att förstå) men det är ett mycket viktigt ord. Gud har nämligen sett denna strid mellan djävulen och Jesus. Detta skall ske i framtiden och Jesus besegrar djävulen. Då och först då kommer djävulen mot sin vilja att bli kastad i helvetet.
Vad hände när Jesus dog på korset? Det öppnades en väg, så att den som tror på Jesus kommer att bli frälst: Här har djävulens makt vore den än stor ingen verkan. Därför behöver inte den som håller sig till Jesus vara rädd för djävulen.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.