Tillbaka till hemsidan

Tvunget dop.

 Jesu sade:" Gån ut och gören alla folk till lärjungar döpande dem i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder och se jag är med eder alla dagar intill tidens ände.

Mycket viktigt är här uttrycket " döpande dem".  Detta kan uppfattas på två sätt
1) och döp dem
2) genom att döpa dem

 Dem senare uppfattningen har på något sätt slagit igenom. På 400-talet när den katolska kyrkan var enhetlig tog man fasta på detta ord av Jesus och bedrev missionsverksamhet i norra Afrika. Detta ledde många gånger till ett tvunget dop. Man tog fast araber och döpte dem för att göra dem till Guds barn. När de var döpta tänkte man så var de lärjungar. Visserligen fortsatte man med att undervisa dem. men detta sätt var tycker jag inte lämpligt. Man kan nog inte göra människor mot sin vilja till Guds barn. Därför tycker jag att "döpande dem" bör uppfattas "och döp dem". De är först lärjungar och när de har fått vetskap om vad saken gäller och är villiga, då är det lämpligt med dop. Så var det ju även när den etiopiske hovmannen blev döpt. Han fick undervisning. Filippus tvang honom inte. Han sade själv:" Se här finns mycket vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Då döpte Filippus honom.
 Finnarna vid Kuppis källa i Åbo blev döpta mot sin vilja av de svenska romerska katolikerna. Många gick bort och tvättade bort dopet. Man tyckte att man hade tillräckligt med gudar. Man behövde inte någon "ytterligare gud". Därför är undervisning på sin plats före dopet.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.