Tillbaka till hemsidan.

Paradiset och dödsriket.
 Jag har någonstans läst, att paradiset skulle befinna sig i dödsriket. Nu är min uppfattning den, att paradiset är ett ställe dit Guds Son för de som har dött den fysiska döden i tro på sin Frälsare, de andligen levande. Dödsriket däremot ett ställe dit de andligen döda kommer vid sin fysiska död. Om vi läser liknelsen om Lazarus och den rike mannen, så står det, att Lazarus dog och kom i Abrahams sköte. Den rike mannen dog och kom till dödsriket. Abraham och många andra, Mose, Elia, Paulus, Petrus ja många   andra befinner sig i Paradiset i väntan på domens dag, då de blir förda till himlen. Om vi läser denna liknelse, märker vi, att Abraham sade till den rike mannen, att det var ett stort svalg mellan dem så att ingen därifrån (paradiset) kunde komma över till dödsriket. Att påstå, att paradiset befinner sig i dödsriket strider emot Guds ord.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.