Tillbaka till hemsidan

Syndaren Jesus.
 Ulf Ekman skriver i sin bok, Doktriner på sidan 174:" Om vi människor på grund av synden är andligt döda, så måste rimligtvis den som återlöser oss på något sätt ta del av denna andliga död." Det var inte så, att Jesus måste bli en syndare för min skull. I JDS-läran går man så långt, att man säger, att Jesus blev en djävul och smakade  helvetets vånda. Min uppfattning är att han måste förbli syndfri för att bära syndens börda. Det är jag som syndare som måste få kontakt med den syndfrie, min idol, och  därigenom bli delaktig av den syndfria naturen.
Om Jesus skulle ha blivit en syndare då hade han fullständigt misslyckats. Vår himmelske Fader ville se om människan Jesus kunde förbli honom trogen under de mest svåra förhållandena, den nionde timmen då Guds Son som ständigt hade varit med honom skulle överge honom. Ännu när han korsfästes sade Guds Son med Jesu läppar:" Fader förlåt dem, ty de veta icke vad de göra." Vid den nionde timmen var situationen en annan. Då ropade människan Jesus: "Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig."  Om det skulle ha varit Guds Son, skulle han med Jesu läppar ropat:" Fader varför har du övergivit mig." Fadern kan emellertid aldrig i något skede överge sin Son. Därför var det Guds Son, som vid detta speciella korta tillfälle övergav människan Jesus. Detta var Faderns krav. Sonen underhandlade med Fadern i Getsemane. Det förefaller som om Sonen var orolig för det som skulle övergå människan Jesus, isynnerhet när han skulle vara tvungen att lämna Jesus. Men Jesus visste om detta. Han hade läst om detta i psalmerna.  Hebreerbrevets författare visste inte var det står, men hade läst detta. Det är detta:" Vad är då en människa, att du tänker på henne, eller en människoson att du låter dig vårda om honom, för en kort tid  lät du honom vara ringare än änglar, men krönte honom sedan med ära och härlighet. Jesus visste, att om han skulle förbli Gud trogen under denna korta tidsperiod, tiden mellan min Gud, min Gud och det är fullbordat, fastän Gud hade övergett honom, så skulle han bli krönt med ära och härlighet. Djävulen som ville göra försoningen om intet sade kanske till människan Jesus:" Ser du inte hur orättvis Gud är. Nu har du varit lydig och snäll och så har han övergett dig. Mig kastade han ut ur himmelen. Han är en orättvis Gud, som bör förlora sin maktställning. Men Jesus lyssnade inte på djävulen, utan förblev den Gud trogen , som hade övergett honom. För denna säregna lydnads skull har Gud försonat människan med sig. Synden kom genom en människa. Försoningen skulle komma genom en annan människa. När Gud krönte Jesus med ära och härlighet bör han även bli ärad av oss.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande