Tillbaka till hemsidan

Frälsaren.
 Jag läste:" Sammanfoga " Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig" med " Jag är i Fadern och Fadern är i mig". Vilket resultat får du? Skribenten håller nog fast vid det som "gubbarna" i kalcedon sade. Människan Jesus och Guds Son är oskiljaktigt förenade. Jag skulle i stället säga, att människan Jesus och Guds Son var skiljbart förenade. Vår himmelske Fader och Guds Son är oskiljaktigt förenade. När Jesus ropade:" Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig, då var det ju en människas rop och Gud övergav inte Sonen i det ögonblicket. Om det skulle ha varit Guds Son, som ropat så skulle han ha sagt:" Fader, varför har du övergivit mig?" Fadern kan emellertid inte i något skede överge sin Son. I slakteriet styckar man grisar, men Gud kan man inte stycka. Gud utgör en sådan enhet som inte kan splittras.
 När Jesus befann sig i Getsemane förefaller det som om Guds Son var orolig över detta som skulle övergå människan Jesus. Det allra svåraste skulle nog vara när Guds Son skulle överge människan Jesus. Därför frågar han Fadern, om det inte finns något annat sätt för utförandet av försoningsuppdraget, men blir på det klara med, att det var det enda sättet och då säger han:" Fader inte som jag vill utan som du vill. Det var alltså Faderns vilja, att Sonen för en kort tid skulle överge människan Jesus. Varför? Fadern ville se, om människan Jesus skulle klara av djävulen och inte falla i synd och andligen dö. Jesus hade säkerligen läst om detta i psalmerna.
Hebreerbrevets författare relaterar till samma sak. Han kommer inte ihåg var det står, men det står i psalmerna. Det är dessa ord:" Vad är då en människa , att du tänker på henne eller en människoson att du låter dig vårda om honom. För en kort tid lät du honom vara ringare än änglar, men krönte honom sedan med ära och härlighet. Jesus visste, att om han skulle förbli Gud trogen under denna svåra korta tid, då skulle han nå målet som han hade kommit för, att bli världens Frälsare. Hur lång var då den korta tiden?  Det var tiden mellan uttrycken Min Gud, min Gud och Det är fullbordat. Under denna tid skulle han vara ringare än änglar. Människan är ringare än änglar står det i min bibel. Denna tid var mindre än en timme. Djävulen ansatte honom hårt. Han ville omintetgöra försoningsuppdraget. Han sade kanske:" Ser du inte hur orättvis Gud är. Nu har du varit lydig och snäll och så har han övergett dig. Mig kastade han ut ur himmelen. Han är en orättvis Gud som bör förlora sin maktställning. Jesus ville inte lyssna på djävulen, utan förblev den Gud trogen och lydig som hade övergett honom. Gud gladdes över, att det trots allt fanns åtminstone en människa, som hade förblivit honom trogen under de mest svåra förhållandena. För denna enda människas lydnads skull har Gud försonat hela människosläktet. Synden kom genom en människa, försoningen skulle komma genom en annan människa. Det var därför mycket viktigt, att Guds Son (Gud ) skulle överge människan Jesus för en kort tid. Det var ju en människa. som skulle vara vår  Försonare. Ängeln sade till Maria:" Du skall giva honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande