Tillbaka till hemsidan.

Förhållande.
Nu är det så, att ett förhållande mellan två individer är varderas förhållande till den andra. Därför var det Guds förhållande till Jesus, vid den nionde timmen och Jesu förhållande till Gud. När Gud övergav människan Jesus, betydde det, att Sonen på Faderns befallning skulle ta avstånd från människan. Jesus visste om detta prov, eftersom han hade läst om det i GT Det var alltså frågan om en kort tid kanske en 1/2 timme. Under denna tid förblev Jesus Gud trogen. När man i kristen  litteratur säger, att eftersom Gud övergav människan Jesus, så dog Jesus andligen. Så var det inte. Eftersom Jesus trots, att han hade blivit övergiven, förblev lydig och trogen Gud dog han inte andligen. Djävulen ville säkert, att eftersom Gud hade övergett Jesus så var det naturligt, att Jesus skulle överge Gud. Detta gjorde inte Jesus. Om han skulle ha gjort så då skulle han andligen ha dött. Den tid under vilken Jesus utsattes för denna svåra press var inte lång, men likväl var den tillräckligt lång för Gud att inse, att det trots allt fanns åtminstone en människa som hade förblivit honom trogen och lydig  och för denna enda människas säregna lydnads skull har han försonat hela människosläktet med sig. Till detta hör, att Jesus visste om detta att han skulle bli övergiven , men visste även att om han skulle förbli Gud trogen, så skulle det krönas med ära och härlighet som det står i psalmerna.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.