Tillbaka till hemsidan

Uppfattning.

 Det har förundrat mig, att man i många kristna kretsar buntat ihop vissa saker. Man kan t.ex. inte skilja mellan själ och ande. Jag däremot gör  en sträng skillnad mellan själ och ande. Lika stor skillnad som det är mellan himmel och jord, lika stor skillnad är det mellan själ och ande. Jag skulle kunna kalla detta att slå ihop två begrepp till sammanslagningsteologi. Man tror på detta sätt, att man får ett enklare evangelium. Jag tycker att det blir mera komplicerat. Gud är den, som skiljer mellan själ och ande.
 Har vi då någon nytta av själen i det tillkommande livet? Vi behöver inte lära oss någonting. Platon sade:" Jag tänker därför är jag till." Tankevärlden var densamma för Platon som när vi talar om himlen. Han skulle alltså fortsätta med att filosofera. Gud gav oss själ för att komma tillrätta här i tiden. Själen är vårt förnuft, våra känslor, våra begåvningar, som behärskar vårt själsliv. Vi står ju på en högre nivå än djuren, som även har själ. Vi kan kommunicera på ett bättre sätt, eftersom vi kan tala, även om djuren kan göra sig förstådda genom vissa läten. I dag talas det ungefär 4000 språk på vår jord. Vi kan lära oss språk med själens (intellektets)  hjälp. Låt oss säga att vi vill kommunicera med en kines, som inte kan annat än sitt modersmål. Då måste vi lära oss kinesiska eller så måste han lära sig svenska, såvida vi inte använder ett tredje språk.
 Men hur skall det då vara i himlen? Jag tror inte att vi skall tala svenska, kinesiska eller något annat jordisk språk. Vi skall alla, om vi var svenskar, kineser, engelsmän, indianer, afrikaner här på jorden tala ett enda himmelskt språk,  som vi alla förstår utan att lära oss. Vad behöver vi själen till, då när vi inte behöver lära oss någonting.  Själen är ju som ett arbetsredskap här i tiden. Om jag skulle förfärdiga ett bord, behöver jag vissa arbetsverktyg, kanske en hyvel. När bordet är färdigt behöver jag inte arbetsverktygen för att göra det bord som är färdigt.
 Det är viktigt att själen här i tiden frälsas. Det betyder att jag med mitt förstånd tror och omfattar Jesus. Jag har även förstått,  att Paulus gjorde en stark skillnad mellan själ och ande. Han sade:" Här sås en själisk kropp, där uppstår en andlig kropp.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.