Tillbaka till hemsidan

Mänsklig natur och gudomlig natur.

 Som vi har läst i vår bibel blev Jesus-fostret till genom den Heliga Anden. När Gud gjorde Jesus-fostret gav  han det mänsklig natur och gudomlig natur.
Därför var det så att när Jesus föddes var han sann människa och sann Gud samtidigt. Jesus sade till Marta:" Jag är Uppståndelsen och Livet." Dessa egenskaper hade Jesus redan när han föddes och de befann sig i hans gudomliga natur. Denna sin gudomliga natur skulle han inte visa. Likväl förefaller det mig som att han skulle ha använt den när han gjorde vatten till vin, gick på vattnet och bespisade 5000 män, men framför allt  när han på förklaringsberget blev skinande vit så att lärjungarna blev förskräckta och föll på sina ansikten och gick in i ett sömntillstånd.
 När Jesus dog på korset förlorade han visserligen sin mänskliga natur, men den gudomliga förblev kvar hos honom och därför var han fortsättningsvis Uppståndelsen och Livet. Han dog inte andligen eftersom han var Livet i den fysiska dödens stund. Skulle han ha dött andligen skulle han ha blivit en syndare lik djävulen, som är andligen död, men synnerligen verksam.
 Han uppstod därför att han var Uppståndelsen. Han blev inte Uppståndelsen först när han uppstod. Vi märker det mycket väl när Jesus sade:" Jag är Uppståndelsen." Han sade inte att han skulle bli Uppståndelsen när han uppstår.
 I Getsemane fruktade han för den andliga döden inte för döden på korset. Gud frälste honom inte från den fysiska döden, men väl ifrån den andliga . Han blev inte kastad i helvetet ty då skulle han ha förintats. Djävulen har inte ännu hamnat i helvetet, men detta kommer att ske efter den  strid han kommer att utkämpa mot Jesus. I denna strid skall även alla med djävulen lierade delta. En del skall säga:" Har vi inte profeterat i ditt namn, Jesus?  Men Jesus skall säga:" Gå bort jag känner eder icke." Först efter den här striden, där
djävulen och hans änglar skall bli besegrade kommer han att bli kastad i helvetet.
 Om Jesus skulle ha haft mänsklig natur när han återvände till himmelen skulle det ha inneburit att han skulle ha tagit med sig sin normala manliga sexuella läggning, den som han säkert hade när han gick omkring här på jorden. Då skulle Gud som före det att Jesus blev människa inte var sexuell, förändrats och blivit sexuell.
 Våra förfäder tillbad gudar som var på sätt och vis övermänniskor. De söp, de förlustade sig med gudinnor, som födde gudasöner och gudadöttrar åt dem. Då skulle den Gud jag tillber ha blivit lik de hedniska gudarna. Detta kan jag inte omfatta. Därför hade Jesus när han återvände till himmelen enbart gudomlig natur.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.