Tillbaka till hemsidan

Den köttsliga och den gudomliga kroppen.
 Ordet i Joh.13:33 sade han om den köttsliga kroppen. I treårs tid hade Jesus gått omkring med sina lärjungar.
De hade haft en rentav bekymmerslös tid tillsammans med Jesus. Jag har ibland undrat över om lärjungarna var gifta. Det enda som framgått , såvida jag har förstått saken var, att Petrus hade haft eller hade en hustru, eftersom han hade en svärmor. Kanske han även hade barn. Man kan ju då lätt föreställa sig, att hans hustru skulle ha klandrat honom för att han bara gick omkring med Jesus utan att ha ansvar för sin familj. Frun fick ensam sköta om sig själv och deras barn. Denna tid skulle likväl upphöra  och Jesus ville förbereda lärjungarna på detta.

Kanske tänkte de att Jesus nog skulle vara kung och de skulle vara hans tjänare. När Jesus säger, att han skulle lida och dö, då säger Petrus:" Herre bevare dig, inte skall du väl dö." De hade inte förstått, varför Jesus skulle komma i världen. Han skulle ju inte bara gå omkring med dem. Han hade kommit för att lida och dö för människornas synder. Han skulle försona människan med Gud. Därför skulle han inte vara tillsammans med dem  i den köttsliga kroppen. Han skulle likväl komma igen. Då skulle han komma i den förhärligade kroppen, den gudomliga. Han hade även sagt:" Fader jag vill, att där jag är där skola ock de få vara." Detta ord stred inte emot det föregående ordet, att de inte skulle komma till det ställe dit han skulle gå. Det ena ordet handlade om den köttsliga kroppen. Det andra ordet handlade om den förhärligade kroppen, uppståndelsekroppen, den gudomliga. Vi skall alltså inte vara tillsammans med den köttsliga Jesus i himmelen, utan med den uppståndne, förhärligade, gudomliga Jesus.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.