Tillbaka till hemsidan

Evigt liv.
Eftersom förgänglighet inte kan få oförgänglighet till arvedel betyder det, att förgängligheten inte kan stå sida vid sida med oförgängligheten. Praktiskt betyder det, att vid uppståndelsen är köttet ( det förgängliga) helt försvunnet. Varifrån  kommer då det oförgängliga? Käre vän, visste du inte, att när du blev född på nytt, blev din ande levande( oförgänglig). När du sedan dör den fysiska döden, går köttet förgängelsen till mötes, men din ande som gick ut ur köttet står där oförgänglig, visserligen tillsvidare utan kropp, men kommer att senare bli överklädd med den himmelska hyddan (den andliga kroppen) såsom Paulus säger. När det förgängliga (köttet) är fullständigt försvunnet står det oförgängliga kvar och skall ingå i den himmel vi åstundar.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.